Zmiana terminu zakończenia projektu – Subregion suwalski

6 października 2022

Zgodnie z aktualizacją REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZINTEGROWANYM z dn. 20.09.2022 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wyraził zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu zintegrowanego pt.  „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” nr  RPPD.03.02.01-20-0006/20 oraz „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenie i kursy zawodowe”  do dnia 31.07.2023 roku.             

W związku z powyższym usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu zintegrowanego tzw. „Bon na szkolenie” muszą zakończyć się najpóźniej do dnia 30.06.2023 roku.