Najwyższe oceny w Bazie Usług Rozwojowych!

26 września 2022

Bardzo doceniamy fakt, że nas Klienci zostawiają nam najwyższe możliwe noty oceniając nasze usługi w Bazie Usług Rozwojowych.

Dzięki wspaniałej współpracy z naszymi Uczestnikami i kursom dostosowywanym do spełnienia potrzeb Przedsiębiorców, jak i Uczestników Indywidualnych, posiadamy już 819 ocen!

Każda opinia jest dla nas ważna i upewnia nas w przekonaniu, że to co robimy, robimy dobrze!

Od początku naszych działań do tej pory otrzymaliśmy już 663 oceny wystawione przez Uczestników Indywidualnych 156 ocen otrzymanych od Przedsiębiorców.

Pamiętajcie, że wypełnienie ankiety i ocena usługi w BUR jest warunkiem koniecznym po ukończonym szkoleniu w celu prawidłowego rozliczenia usługi dofinansowanej ze środków publicznych.