Ostatni nabór na szkolenia – Miasto Białystok

16 listopada 2023

W ramach poddziałania 3.2.1 nabór odbędzie się dnia 24.11.2023 r. o godz. 8:00

Limit wniosków: 30 
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys. zł/os.

 

Osoby kwalifikowalne w naborze to:

– osoby w wieku 50 lat i więcej
– osoby w wieku poniżej 25 roku życia
– osoby o niskich kwalifikacjach

 

W ramach poddziałania 3.2.2 nabór odbędzie się dnia 24.11.2023 r. o godz. 8:00

Limit wniosków: 20 

 

Wnioski składane są na panelu.