Ostatnia rekrutacja – Subregion Suwalski

27 września 2023

Dnia 5 października 2023 r. zostanie uruchomiony otwarty nabór do projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” skierowany do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego).

 

Poddziałanie 3.2.1. – godz. 8.00

W ramach Poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie
wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” nabór skierowany będzie do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki
Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego).

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

 

Poddziałanie 3.2.2. – godz. 9.00

W ramach Poddziałania 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” nabór skierowany
będzie do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów
suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego).

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000zł/os.

 

Jednocześnie zachęcamy osoby poniżej 25 r.ż. do składania wniosków oraz wzięcia udziału w
projekcie w ramach Poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz
wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej
gospodarki”.

 

Wnioski składane są na panelu.