THE END – Zakończenie usług rozwojowych

20 września 2023

Projekt „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” w Subregionie Suwalskim dobiega końca. Wszystkie usługi rozwojowe powinny zakończyć się do dnia 31.11.2023 r.

 

W Subregionie Białostockim w projekcie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1_3.2.2.” maksymalny termin zakończenia usług rozwojowych to 30.10.2023 r.

 

Zgodnie z Regulaminami obu projektów po zakończeniu usługi rozwojowej obowiązuje 30-dniowy termin rozliczenia usługi u właściwego Operatora projektu.

 

Operator projektu w Subregionie Suwalskim: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.

Operator projektu w Subregionie Białostockim: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych