Przypominamy o otwartym naborze w Sub. Suwalskim

13 listopada 2023

Przypominamy, że trwa nabór otwarty do projektu zintegrowanego ogłoszony dnia 5.10.2023!

W ramach Poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”
nabór skierowany będzie do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki
Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego).
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

 

W ramach Poddziałania 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” nabór skierowany
będzie do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów
suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego).
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000zł/os.

 

Jednocześnie zachęcamy osoby poniżej 25 r.ż. do składania wniosków oraz wzięcia udziału w
projekcie w ramach Poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz
wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej
gospodarki”.

 

Wnioski składane są na panelu.