FAQ

 • Z bonów szkoleniowych mogą skorzystać osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia) zamieszkałe w województwie podlaskim.

 • BON SZKOLENIOWY można zdobyć poprzez złożenie formularza online w dniu naboru o dokładnej godzinie wskazanej przez Operatora. Poniżej umieszczamy linki do stron internetowych, gdzie wypełniamy formularz zgłoszeniowy:
  Subregionu białostockiego: https://login.bonynaszkolenia.pl/login
  Subregion suwalski: https://panel.bon-szkolenie.pl/signin
  Subregion łomżyński: https://panel.bonynaszkolenie2.pl/login

  Zachęcamy założyć konta już dziś, nie czekając do dnia rekrutacji.
  Informacja wyświetlana na panelu w subregionie białostockim Możliwość przyjmowania zgłoszeń została wyczerpana. Zapraszamy do udziału w następnym konkursie.” jest poprawna. W dniu naboru pojawi się tam zielony kafelek z umożliwiający złożenie wniosku. Jeżeli pula miejsc wyznaczonych dla danego naboru zostanie wyczerpana, taka informacja ponownie wyświetli się na stronie.

 • Operator subregionu białostockiego, suwalskiego i łomżyńskiego prowadzi oddzielną rekrutację.

  Subregion białostocki – nabór do projektu odbywa się co kwartał. Informacja o zbliżającym się naborze jest zamieszczana min. 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji na stronie Operatora Projektu w zakładce „Aktualności” na stronie http://fir.org.pl/

  Subregion suwalski – nabór jest wyznaczany przez Operatora Projektu. Termin rozpoczęcia rekrutacji do Projektu ogłoszony zostanie w zakładce „Aktualności”, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem od dnia rozpoczęcia procesu rekrutacji na stronie https://bon-szkolenie.pl

  Subregion łomżyński – nabór odbywa się w sposób ciągły od dnia 15.12.2020 r. Rekrutacja zostanie zakończona w momencie wyczerpania środków finansowych.

  We wszystkich wyżej wskazanych subregionach liczy się kolejność składania wniosków.

 • Nie, złożenie wniosku nie jest jednoznacznie z dostaniem się do projektu.

  Subregion białostocki – ważna jest informacja zamieszczona na koncie uczestnika w zakładce „Zgłoszenia”. Jeżeli widnieje komunikat „Wskaźniki przekroczone. Możliwość przyjmowania zgłoszeń do (wg osiągniętego limitu: powiatu białostockiego lub powiatu sokólskiego lub Miasta Białystok) została wyczerpana” oznacza to, że Państwa wniosek został wysłany po przekroczeniu limitu miejsc. W przypadku statusu „Nowy”, Państwa wniosek wpłynął do Operatora Projektu i będzie oceniany pod kątem spełnienia wskaźników. Kontakt od doradcy zawodowego oznacza, że dostali się Państwo do projektu.

  Subregion suwalski – w przypadku złożenia wniosku należy dostarczyć oryginały dokumentów w przeciągu 5 dni od dnia jego złożenia do lokalnego Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego (Formularz Rekrutacyjny, Potwierdzenie konta w BUR Uczestnika Projektu, Deklaracja uczestnictwa w projekcie), dalsze postępy w projekcie mogą Państwo obserwować na swoim koncie na panelu.

  Subregion łomżyński – po złożeniu wniosku, o tym czy Państwo kwalifikują się do projektu decyduje Operator Projektu. Kontakt od doradcy zawodowego oznacza, że dostali się Państwo do projektu.

 • Wkład własny wynosi od 12 do 15 % w zależności od subregionu, który zamieszkuje uczestnik. Wysokość wkładu liczona jest od wartości szkolenia.
  Przykład: W przypadku szkolenia języka angielskiego, którego koszt wynosi 6 120,00 zł za 60 godzin szkoleniowych, uczestnik wniesie wkład własny w wysokości od 734,40 zł do 918,00 zł.

 • Wkład własny wnosimy na konto Operatora środków lub bezpośrednio na konto Instytucji szkoleniowej. Jest to uzależnione od subregionu i regulaminu projektu.

 • Nasza instytucja szkoleniowa specjalizuje się w indywidualnych szkoleniach językowych. Jesteśmy przekonani, że taki rodzaj zajęć jest najbardziej skuteczną formą nauki i przynosi największe efekty. Na potrzeby Klientów tworzymy również małe grupy szkoleniowe (od 2 do 5 osób).
  Kursy komputerowe prowadzimy w grupach oraz indywidualnie. Szkolenia prowadzone są w formie stacjonarnej i zdalnej (online) w czasie rzeczywistym.

 • Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy Open Education Group Sp. z o.o. przy ul. Jagienki 4 w Białymstoku bądź zgodnie z adresem wskazanym w karcie usługi. Przeprowadzamy szkolenia również w miejscu wskazanym przez Klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z firmą Open Education Group.

 • Zadzwoń do nas! Stworzymy kartę usługi dedykowaną do Twojego poziomu językowego oraz liczby godzin, jaką chcesz zrealizować.

 • Szkolenia językowe mogą zakończyć się egzaminem, pozwalającym na uzyskanie certyfikatu Telc, TOEIC Bridge, WiDaF Basic, TFI lub innym preferowanym przez Klienta.
  Kursy komputerowe pozwalają uzyskać certyfikat ECDL.
  Naszym głównym atutem jest to, że dostosowujemy się do potrzeb Klientów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się z nami