Rekrutacja – Subregion Suwalski

8 sierpnia 2023

Dnia 18 sierpnia 2023 r. zostanie uruchomiony otwarty nabór do projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” skierowany do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego).

 

Poddziałanie 3.2.1. – godz. 8.00

W ramach Poddziałania 3.2.1 mogą wziąć udział osoby:

– powyżej 50 r.ż bez względu na poziom wykształcenia, 
– poniżej 25 r.ż.,
– poniżej 50 r.ż posiadające niskie kwalifikacje tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne,
ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne.

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

 

Poddziałanie 3.2.2. – godz. 9.00

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000zł/os.

 

 

Wnioski składane są na panelu.