Kolejne rekrutacje w SUBREGIONIE SUWALSKIM

26 maja 2022

Nabór prowadzony będzie oddzielnie na poszczególne regiony.

We wszystkich miejscowościach w ramach poddziałania 3.2.1. mogą wziąć udział osoby:
powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie
poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne)

Powiat Augustowski – 2 czerwca 2022 r. o godz. 8.00

Limity wniosków w ramach poddziałania 3.2.1.:
– powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków: 45
– poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacjami – limit wniosków: 45 
W ramach poddziałania 3.2.2. limit wniosków: 13

Powiat Sejneński – 02 czerwca 2022 r. godz. 10.00

Limity wniosków w ramach poddziałania 3.2.1.:
– powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków: 30
– poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacjami – limit wniosków: 30
W ramach poddziałania 3.2.2. limit wniosków: 7

Powiat Moniecki – 02 czerwca 2022 r. godz. 12.00

Limity wniosków w ramach poddziałania 3.2.1.:
– powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków: 45
– poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacjami – limit wniosków: 45
W ramach poddziałania 3.2.2. limit wniosków: 5

Miasto Suwałki/ Powiat Suwalski – 03 czerwca 2022 r. godz. 8.00

Limity wniosków w ramach poddziałania 3.2.1.:

Miasto Suwałki
– powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków: 60
– poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacjami – limit wniosków: 60
W ramach poddziałania 3.2.2. limit wniosków: 14

Powiat Suwalski
– powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków: 45
– poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacjami – limit wniosków: 45
W ramach poddziałania 3.2.2. limit wniosków: 10

Miasto Grajewo/ Powiat Grajewski – 03 czerwca 2022 r. godz. 10.00

Limity wniosków w ramach poddziałania 3.2.1.:

Miasto Grajewo:
-powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków: 45
-poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacjami – limit wniosków: 45
W ramach poddziałania 3.2.2. limit wniosków: 3

Powiat Grajewski:
-powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków: 45
-poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacjami – limit wniosków: 45

Wnioski składane są na stronie: https://panel.bon-szkolenie.pl/signin