Bony na szkolenia – Subregion Białostocki

16 lutego 2023

W ramach poddziałania 3.2.1 nabór odbędzie się 20.02.2023 r. o godz. 8:00.

Limit wniosków: 200 
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys. zł/os.

Osoby kwalifikowalne w naborze to:
– osoby w wieku 50 lat i więcej
– osoby w wieku poniżej 25 roku życia
– osoby o niskich kwalifikacjach

 

W ramach poddziałania 3.2.2 nabór odbędzie się 21.02.2023 r. o godz. 8:00.

Limit wniosków: 100
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 tys. zł/os.

Wnioski składane są na panelu.