Nowe nabory – bony na szkolenia w Subregionie Białostockim

17 stycznia 2023

Przełom stycznia i lutego to dwie szansy na uzyskanie dofinansowania na świetne szkolenia.

 

KONKURS NR 8

W ramach poddziałania 3.2.1 nabór odbędzie się 26.01.2023 r. o godz. 8:00.

Limit wniosków: 200 
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys. zł/os.

Osoby kwalifikowalne w naborze to:
– osoby w wieku 50 lat i więcej
– osoby w wieku poniżej 25 roku życia
– osoby o niskich kwalifikacjach

 

W ramach poddziałania 3.2.2 nabór odbędzie się 27.01.2023 r. o godz. 8:00.

Limit wniosków: 200
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 tys. zł/os.

 

KONKURS NR 9

W ramach poddziałania 3.2.1 nabór odbędzie się 06.02.2023 r. o godz. 8:00.

Limit wniosków: 250 
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys. zł/os.

 

Osoby kwalifikowalne w naborze to osoby zamieszkujące teren powiatu białostockiego:
– osoby w wieku 50 lat i więcej
– osoby w wieku poniżej 25 roku życia
– osoby o niskich kwalifikacjach

 

W ramach poddziałania 3.2.2 nabór odbędzie się 07.02.2023 r. o godz. 8:00.

Limit wniosków: 60
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 tys. zł/os.

Wnioski składane są na panelu Bonów na szkolenia.