Spotkania z doradcą zawodowym – subregion łomżyński.

7 stycznia 2021

Złożyłeś już formularz zgłoszeniowy do projektu pt. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja”?

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie przez personel administracyjny kwalifikowalności kandydatów oraz zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach z doradcą kariery.
Oczekuj na kontakt od swojego doradcy w celu rozpoczęcia udziału w projekcie!

Doradca kariery ma za zadanie udzielić Ci poradnictwa edukacyjno-zawodowego w zakresie diagnozy Twoich potrzeb oraz znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej!