Powiat białostocki – konkurs na udzielenie bonu na szkolenia

21 czerwca 2023

W ramach poddziałania 3.2.1 nabór odbędzie się dnia 27.06.2023 r. o godz. 8:00.

Udział mogą wziąć tylko osoby zamieszkujące powiat białostocki.

Osoby priorytetowe w naborze to:
– osoby w wieku 50 lat i więcej
– osoby w wieku 18- 25 lat 
– osoby o niskich kwalifikacjach

Limit wniosków: 110 
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys. zł/os.

 

W ramach poddziałania 3.2.2 nabór odbędzie się dnia 28.06.2023 r. o godz. 8:00.

Limit osób: 15 osób
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 tys. zł/os.

 

Wnioski składane są na panelu.