Zmiana terminu zakończenia projektu – Subregion białostocki

13 lipca 2022

Zgodnie z aktualizacją REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKTACH z dn. 03.06.2022 r., Operator – Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych informuje o zmianie terminu zakończenia projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion
Białostocki 3.2.1_3.2.2”.

Termin zakończenia projektu został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.

 

Zaktualizowany Regulamin można znaleźć na stronie: https://fir.org.pl/wp-content/uploads/Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-Projektach_v._03-06-2022.pdf