Złożenie wniosku a otrzymanie bonu na szkolenie.

24 maja 2021

Samo złożenie wniosku podczas naboru nie jest jednoznaczne z dostaniem się do projektu i otrzymaniem bonu.

W subregionie białostockim o dostaniu się do projektu informuje komunikat zamieszczony na koncie uczestnika na panelu w zakładce „Zgłoszenia”.

– Informacja „Wskaźniki przekroczone. Możliwość przyjmowania zgłoszeń do (wg osiągniętego limitu: powiatu białostockiego lub powiatu sokólskiego lub Miasta Białystok) została wyczerpana” oznacza, że Państwa wniosek został wysłany po przekroczeniu limitu miejsc.

– Status „Nowy” informuje, że Państwa wniosek wpłynął do Operatora Projektu i będzie oceniany pod kątem spełnienia wskaźników.

– Kontakt telefoniczny od doradcy zawodowego oznacza dostanie się do projektu.

W subregionie suwalskim po złożeniu wniosku w ciągu 5 dni należy dostarczyć oryginały dokumentów wypełnionych w panelu Uczestnika w krokach 1-3 do lokalnego Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego.

Twoje Centrum Doradztwa znajdziesz na stronie: https://bon-szkolenie.pl/kontakt/

W subregionie łomżyńskim kontakt telefoniczny od doradcy zawodowego oznacza pozytywną decyzję.