Zaczynamy od nowa! Szansa na zdobycie bonu – Subregion Suwalski

4 stycznia 2023

Dnia 20 stycznia 2023 r. o godz. 8.00 rozpocznie się rekrutacja do poddziałania 3.2.1. projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

Rekrutacja skierowana jest do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego).

Maksymalna kwota dofinansowania – 9 000 zł/os.

Do naboru zaproszone są osoby:

– w wieku 50 lat i więcej, 
– w wieku poniżej 25 roku życia,
– o niskich kwalifikacjach tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne.

Dnia 20 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 rozpocznie się rekrutacja do poddziałania 3.2.2. 

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os.

Nabór będzie otwarty do czasu wykorzystania dostępnych środków finansowych.

Wnioski składane są na Panelu Subregionu Suwalskiego.