Wydłużenie terminu – Subregion Białostocki

19 maja 2023

 

Okres realizacji usług szkoleniowych w ramach projektu zintegrowanego pt.: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1_3.2.2.” został wydłużony do dnia 31.08.2023 roku.   

 

W związku z powyższym, szkolenia realizowane w ramach projektu zintegrowanego tzw. „Bon na szkolenie” muszą zakończyć się najpóźniej do dnia 31.08.2023 roku.