Wakacyjny nabór – SUBREGION BIAŁOSTOCKI

24 czerwca 2022

Subregion białostocki rozpoczyna wakacje z konkursem na udzielenie bonu na szkolenia.

W ramach poddziałania 3.2.1 nabór odbędzie się 06.07.2022 r. o godz. 8:00.

Limit wniosków: 200
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys. zł/os.

Osoby kwalifikowalne w naborze to:
– osoby w wieku 50 lat i więcej
– osoby w wieku poniżej 25 roku życia
– osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach poddziałania 3.2.2 nabór odbędzie się 07.07.2022 r. o godz. 8:00.

Limit wniosków: 100
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 tys. zł/os.

 

Wnioski składane są na stronie: https://login.bonynaszkolenia.eu/login