Wakacje z NABOREM W SUBREGIONIE SUWALSKIM

10 sierpnia 2021

Mimo pełni sezonu wakacyjnego wielkimi krokami zbliża się kolejny nabór do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach – Lider projektu informuje, iż drugi nabór rozpocznie się dnia 27 sierpnia 2021 r. (piątek) o godz. 8.00.

    W ramach Poddziałania 3.2.1. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” – limit wniosków: 300.

    W ramach Poddziałania 3.2.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenie i kursy zawodowe” – limit wniosków: 50.

Nabór odbędzie się na stronie internetowej: https://panel.bon-szkolenie.pl/signin