V nabór w SUBREGIONIE SUWALSKIM

24 lutego 2022

Terminy rekrutacji są uzależnione od danego powiatu!

 

We wszystkich miejscowościach w ramach poddziałania 3.2.1. mogą wziąć udział osoby:
powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie
poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacjami (max wykształcenie ponadpodstawowe). Brak możliwości składania wniosków dla osób poniżej 50 r.ż. z wykształceniem wyższym lub policealnym.

Miasto Suwałki – 9 marca 2022 r. o godz. 8.00

Limity wniosków w ramach poddziałania 3.2.1.:
– powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków: 35
– poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacjami – limit wniosków: 35

W ramach poddziałania 3.2.2. limit wniosków: 30

Powiat Suwalski – 10 marca 2022 r. godz. 8.00

Limity wniosków w ramach poddziałania 3.2.1.:
– powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków: 35
– poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacjami – limit wniosków: 35

W ramach poddziałania 3.2.2. limit wniosków: 26

Powiat Sejneński – 11 marca 2022 r. godz. 8.00

Limity wniosków w ramach poddziałania 3.2.1.:
– powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków: 8
– poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacjami – limit wniosków: 8

W ramach poddziałania 3.2.2. limit wniosków: 16

Powiat Grajewski – 14 marca 2022 r. godz. 8.00

Limity wniosków w ramach poddziałania 3.2.1.:
– powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków: 15
– poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacjami – limit wniosków: 15

W ramach poddziałania 3.2.2. limit wniosków: 14

Miasto Grajewo – 15 marca 2022 r. godz. 8.00

Limity wniosków w ramach poddziałania 3.2.1.:
-powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków: 15
-poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacjami – limit wniosków: 15

W ramach poddziałania 3.2.2. limit wniosków: 16

Powiat Moniecki – 16 marca 2022 r. godz. 8.00

Nabór odbywać się będzie wyłącznie do poddziałania 3.2.2. Limit wniosków: 16.

Powiat Augustowski – 17 marca 2022 r. godz. 8.00

Nabór odbywać się będzie wyłącznie do poddziałania 3.2.2. Limit wniosków: 40.

 

Wnioski składane są na stronie: https://panel.bon-szkolenie.pl/signin