UWAGA! Zmiana w Regulaminie – SUBREGION BIAŁOSTOCKI

3 września 2021

Dnia 03.08.21 Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wprowadziła aktualizację w Regulaminie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1_3.2.2.”

Zmiana dotyczy § 17 ust. 2 pkt.1 i brzmi:

Za rezygnację Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie uznaje się:
1) niezrealizowanie procesu doradczego z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Projektu w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty pierwszego kontaktu Doradcy Kariery, potwierdzonego notatką Doradcy Kariery oraz korespondencją mailową wysłaną na wskazany w Kwestionariuszu Zgłoszeniowym adres mailowy.”

 

Aktualny Regulamin projektu można znaleźć na stronie poniżej:

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie