Szansa na zdobycie bonu -Subregion Suwalski

30 sierpnia 2022

Dnia 13 września 2022 r. o godz. 8.00 rozpocznie się rekrutacja do poddziałania 3.2.1 do projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”.

 

Rekrutacja skierowana jest do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego).

We wszystkich miejscowościach w ramach poddziałania 3.2.1. mogą wziąć udział osoby:
poniżej 50 roku życia, posiadające wyższe kwalifikacje, tj. wykształcenie policealne, studia licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe.

Limit wniosków – 500.
Maksymalna kwota dofinansowania – 9 000 zł/os.

 

Przypominamy, że trwa nabór otwarty do projektu zintegrowanego ogłoszony dnia 11.07.2022r.!

W ramach poddziałania 3.2.1 nabór skierowany jest dla mieszkańców miasta Suwałki, powiatu suwalskiego, powiatu sejneńskiego, powiatu augustowskiego, miasta Grajewo, powiatu grajewskiego oraz powiatu
monieckiego:
– powyżej 50 r.ż bez względu na poziom wykształcenia
– poniżej 50 r.ż posiadających niskie kwalifikacje tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne.

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

W ramach poddziałania 3.2.2. nabór skierowany jest dla mieszkańców miasta Suwałki, powiatu suwalskiego, powiatu sejneńskiego, powiatu augustowskiego, miasta Grajewo, powiatu grajewskiego oraz powiatu monieckiego.

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os.

 

Wnioski składane są na Panelu Subregionu Suwalskiego.