Zimowy NABÓR W SUBREGIONIE SUWALSKIM

14 grudnia 2021

Wraz z zimą pojawia się kolejny nabór do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach – Lider projektu informuje, iż kolejny nabór rozpocznie się dnia 17 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 8.00.

    W ramach Poddziałania 3.2.1. „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”:

Limit wniosków: 300
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os

    W ramach Poddziałania 3.2.2. Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”:
Limit wniosków: 100
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os

Nabór odbędzie się na stronie internetowej: https://panel.bon-szkolenie.pl/signin