Poddziałanie 3.2.2. – nabór SUBREGION BIAŁOSTOCKI

29 lipca 2021

W dniu 02.08.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00 rusza rekrutacja do konkursu na udzielenie BONU NA SZKOLENIA w ramach poddziałania 3.2.2.

Limit obejmuje 150 wniosków.

– M. Białystok: 80
– Powiat Białostocki: 50
– Powiat Sokólski: 20

Poddziałanie 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”

– Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
– Kursy Umiejętności Zawodowych (KUZ)
– Kurs Zawodowy zakończony egzaminem zewnętrznym

Wysokość dofinansowania wynosi 85% wartości szkolenia, a maksymalna kwota dofinansowania to 15 tys.zł/os.!