NIEKOŃCZĄCE SIĘ BONY w Subregionie Białostockim

27 kwietnia 2023

W ramach poddziałania 3.2.1 nabór odbędzie się 08.05.2023 r. o godz. 8:00.

Limit wniosków: 250 
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys. zł/os.

Osoby kwalifikowalne w naborze to:
– osoby w wieku 50 lat i więcej
– osoby w wieku poniżej 25 roku życia
– osoby o niskich kwalifikacjach

Wnioski składane są na panelu.