Nabory w subregionach woj. podlaskiego.

14 maja 2021

Nic straconego, jeśli nie udało Ci się do tej pory zdobyć bonu szkoleniowego. W każdym subregionie województwa podlaskiego rekrutacja przebiega inaczej.

W subregionie białostockim nabór do projektu odbywa się w sposób cykliczny co kwartał.

W subregionie suwalskim termin rozpoczęcia rekrutacji do Projektu ogłaszany jest z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

W subregionie łomżyńskim nabór odbywa się w sposób ciągły i trwa od dnia 15.12.2020 r. Rekrutacja zostanie zakończona w momencie wyczerpania środków finansowych.

Informacji o zbliżających się naborach można wyczekiwać na naszej stronie 🙂 bądź na stronach Operatorów projektów.

We wszystkich wyżej wskazanych subregionach liczy się kolejność składania wniosków.
Kto pierwszy, ten lepszy 😉