NABÓR Subregion suwalski!

5 marca 2021

Dnia 22.03.2021 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 startuje rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

           Poddziałanie 3.2.1. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”.
Limit wniosków: 300
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

           Poddziałanie 3.2.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenie i kursy zawodowe”.
Limit wniosków: 50
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os.