Mieszkańcy subregionu białostockiego!

2 lutego 2021

Dzisiejszy nabór w ramach Bonów na szkolenia w subregionie białostockim dobiegł końca i obejmował limit 450 osób. Wszystkich, którzy znajdują się w szczęśliwej liczbie 450 i posiadają bon szkoleniowy, zapraszamy do wykorzystania go na szkolenia realizowane w Open Education Group (Podlaskie Bony).

Przynosimy więcej wiadomości! Wszystkim, którym nie udało się uzyskać bonu dziś, mają szansę na zdobycie go w następnym naborze już kwietniu 2021 r.!

Wkrótce odbędzie się również nabór do poddziałania 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” do łącznej kwoty 15 tys. zł/os. dofinansowania, obejmujący:
– Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ),
– Kursy Umiejętności Zawodowych (KUZ),
– Kurs Zawodowy zakończony egzaminem zewnętrznym.

O terminie naboru do poddziałania 3.2.2 poinformujemy na naszej stronie!