Koniec szkolenia = rozliczenie usługi

20 stycznia 2022

Rozliczenie usługi szkoleniowej jest ostatnim etapem gwarantującym zakończenie szkolenia.

Po zrealizowanej usłudze czas na rozliczenie bonu szkoleniowego. Zgodnie z zapisami Umowy trójstronnej oraz Regulaminu projektu, podstawą rozliczenia jest dostarczenie niezbędnych dokumentów:

  1. faktur/y lub rachunku/ków: kserokopia zapłaconej Faktury VAT/Rachunku (wkład własny), oryginał zapłaconej Faktury VAT/ wraz z dowodami zapłaty;
  2. kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie usługi szkoleniowej i/lub certyfikatu nabycia umiejętności/uzyskania kompetencji lub kwalifikacji po zdanym egzaminie;
  3. wydruku ankiety oceniającej usługę szkoleniową, wypełnioną w Bazie Usług Rozwojowych;
  4. informacji od Wykonawcy o ilości godzin usługi szkoleniowej, w których uczestniczył Uczestnik Projektu;
  5. innych dokumentów/oświadczenia niezbędnego do rozliczenia usługi (kopia dowodu przeprowadzenia badań lekarskich lub/i psychologicznych jeżeli były wymagane; dowód opłaty za egzamin zewnętrzny).