Formularz zgłoszeniowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Open Education Group Sp. z o.o., w tym poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej i/lub numeru kontaktowego, wskazanych w formularzu zgłoszeniowym. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o moich prawach związanych z podaniem danych osobowych, w tym z udzieleniem dobrowolnej zgody na kontakty marketingowe.


    Subregion łomżyński: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 – II edycjaSubregion białostocki: Kompleksowy system kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1/3.2.2Subregion suwalski: Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego; Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe