Egzaminy WiDaF z języka niemieckiego

15 października 2021

U nas możesz przetestować swoją znajomość języka niemieckiego w kontekście ogólnym i w środowisku pracy. Sprawdzimy wiedzę na każdym poziomie zaawansowania – od A1 do C2, a po egzaminie otrzymasz odpowiedni certyfikat.

Egzaminy jakie przeprowadzimy to:

WiDaF Basic (od A1 do B1) ocenia umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku niemieckim w życiu codziennym oraz międzynarodowym środowisku pracy.

Egzamin jest testem wyboru i składa się z 70 pytań testowych podzielonych na trzy części.
Część I: Słownictwo i struktury gramatyczne – 30 pytań.
Część II: Czytanie ze zrozumieniem – 10 pytań testowych. Czas trwania części I i II to 40 minut.
Część III:
Rozumienie ze słuchu – 30 pytań testowych, czas trwania: 20 minut.


Egzamin trwa łącznie 1 godzinę zegarową.

 

WiDaF (A1-C2) to egzamin z j. niemieckiego w środowisku pracy, który sprawdza znajomość języka niemieckiego w biznesie i w środowisku pracy na poziomach.

Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 150 pytań testowych podzielonych na dwie części.
Sekcja I: słownictwo, gramatyka, czytanie, czas trwania 105 minut.
Sekcja II: słuchanie, dialogi, czas trwania 45 minut. 


Egzamin trwa łącznie 3 godziny zegarowe.